JamesCrypto68

VNM gãy trend - Kiểm tra lại NHT 125.x

JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM dường như có sự liên hệ không hề nhẹ với chứng khoán phái sinh, theo tài liệu từ Vietnambiz.vn thì VNM ảnh hưởng 10.14% tới chỉ số VN30 . Sự giảm giá của VNM được lường trước khi ngày chốt hợp đồng chứng khoán phái sinh 29.10.2019, VNM liên tục giảm 2 phiên hơn 4%.
VNM sẽ quay về kiểm tra lại NHT 125.x khá quan trọng, nếu kiểm tra thành công thì sẽ tiếp tục hành trình lên 140.000 - 150.000. Ngược lại sẽ thấy VNM có giá 120.000 thậm chí thấp hơn.
Giao dịch đang hoạt động:
Vẫn chưa vượt qua được NKC trước đây là trendline hỗ trợ.
Giao dịch đang hoạt động:
Khả năng cho thấy VNM tiến về mốc 125-126K ngày càng tăng. Có thể xuất hiện đảo chiều trong phiên cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Tôi vẫn nghiên về kịch bản kiểm tra NHT 125K-126K thành công rồi đi tiếp lến 155K.
Giao dịch đang hoạt động:
Tính từ đỉnh khoảng 135K xuống khoảng 129K gần 5%. Nhưng vẫn chưa có gì tiêu cực với VNM.
Tuần giao dịch không tệ của VNM khi giữ NHT khoảng 129k khá tốt. Đây là tín hiệu tích cực cho VNM, khả năng sẽ vượt đỉnh 135K là rất lớn.
Giao dịch đang hoạt động:
Gom dần về 127 - 120K. Tuần sau có thể là tuần của VNM.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã rớt về NHT đầu tiên của mục tiêu. Re-Test NHT 125k -127k. Nếu thất bại sẽ tiếp tục test lại NHT 120K. Ngược lại sẽ quay lại giá 135k - 155k.
Giao dịch đang hoạt động:
Khả năng hôm nay sẽ hồi lại!!!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP2. 120K. Gom hàng dần và chờ tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.