ptktthucchien

VNM mốc 150 đợi trờ

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Vâng VNM là một trong những CP đã góp sức rất lớn giúp VNINDEX hồi phục trở lại.
Riêng đối với CP VNM sau khi vượt qua được mốc `140, VNM hướng đến đích theo tôi 150 (vùng đỉnh cũ)
Khuyến nghị anh em nào còn hàng thì hodl nhé, Chúc mừng anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.