dinhchien

VNM - Nên chốt lời và chờ mua ở vùng sóng 4 Symmetry

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
MACD & Momentum cho tín hiệu chốt lời.