dinhchien

VNM-Vinamilk đà giảm giá phân tích bằng sóng đối xứng

dinhchien Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- Chờ về vùng sóng IV canh bán khi giao động hồi khung thời gian từ h4 trở xuống bị phá vỡ
- Stop loss ngay 120 fibo extension: 185328 (điểm đảo chiều tăng theo khung Tuần)
- Chốt lời có 3 mức:
+ TP1: 61.8% 162611
+ TP2: 80% 152000
+ TP3: 120% 146448
Bình luận:
Sau này nếu ở Việt Nam mã VNM (Vinamilk) cho mua bán khống sử dụng phương pháp sóng đối xứng để xác định. Hoặc dùng để biết nên mua ở giá nào và chốt lời nơi mô

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.