HoangMinhchannel

VNZ - Kỳ lân trong làng công nghệ

UPCOM:VNZ   VNG JOINT STOCK COMPANY
VNZ có cơ cấu doanh thu đóng góp chính ở 4 mãng
Dịch vụ trò chơi trực tuyến: 78 - 80%
Dịch vụ quảng cáo trực tuyến: 15 - 16%
Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet: 4 - 5%
Dịch vụ nhạc chờ và bản quyền bài hát: 0,1 - 1%
Khác: 0.1 - 0.4%

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.