FXNHANQUA

Cổ phiếu Vincom retail VRE

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
- Cổ phiếu VRE sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 38. xx đã có những nhịp điều chỉnh sâu.

- Theo phân tích, đường hỗ trợ của chu kỳ uptrend của cổ phiếu đã bị phá ---> sẽ theo cấu trúc sideway.

- Hiện tại, lực điều chỉnh đã có dấu hiệu cạn.

- Theo phân tích điểm có thể mua vào tích lũy cổ phiếu đó là 29 --> 27. xx .

- Về trung và dài hạn, vùng giá này là vùng hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu.

Chúc các bạn may mắn và thành công.