TradeProPremium

Cổ phiếu của #Walmart đáng đầu tư

Giá lên
NYSE:WMT   Walmart Inc.
Cổ phiếu của #Walmart dường như cũng mang lại cho các nhà đầu tư giá trị tốt đẹp.
+ Sắp chia cổ tức ngày 9. yếu tố đám đông
+ Tỷ lệ P/E dự phóng cho năm hiện tại của cổ phiếu là khoảng 21, thấp hơn một chút so với một vài quý trước đây.
+ Tuy nhiên, Walmart đang tiến tới các cơ hội tăng trưởng giúp mang đến doanh thu và thu nhập tốt hơn.
>> Nói tóm lại, các nhà đầu tư đang định giá cổ phiếu tương đối thấp, dù triển vọng của công ty có vẻ đang ngày càng được cải thiện. Các nhà đầu tư không nên ngại xem xét mua cổ phiếu Walmart khi gã khổng lồ bán lẻ tiếp tục chứng minh những nghi ngờ về công ty hoàn toàn sai.
Ở PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
+ Gía đang ở vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng, và đã bật tăng từ 135 ->139 .. kỳ vọng 150
+ Tín hiệu RSI báo mua.
+ Trend giảm đã kết thúc bằng cú phá trend thật đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.