GKFXPrimeVN

WTISPOT - 24/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,70

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,27 với mục tiêu 70 & 69,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,70, có thể tới 67,35 & 66,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.