West Texas OilWest Texas OilWest Texas Oil

West Texas Oil

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các mã liên quan

UKOIL
CFDs Dầu thô Brent
UKOIL
CL1!
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
CL1!
USOIL
CFDs Dầu thô WTI
USOIL
USDWTI
U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
USDWTI
USDBRO
U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL
USDBRO
BCOUSD
Brent Crude Oil
BCOUSD