VuTien_Turtle_Trader

Giá Dầu sẽ tiếp tục tăng?

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Nhu cầu về dầu trong tương lai tiếp tục tăng khi OPEC bắt đầu tăng sản lượng, các nền kinh tế lơn bắt đầu mở cửa trở lại.
Yếu tố kỹ thuật cho thấy dầu đang kiểm định lại vùng hợp lưu của range trước đó và EMA 100 ngày, vùng tốt để mua lên!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.