SonPriceAction

Canh sell dầu thô

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Dầu thô đã đến vùng kháng cự trên tuần và có dấu hiệu trở lại của bên bán. Trên biểu đồ h4 2 đường EMA 20 và 50 đã cross, xu hướng giảm hình thành. Canh sell trên h4