Fondex

Đã đến lúc BUY OIL (WTI)

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Giá dầu liên tục trượt dài trong những ngày qua. Nhưng với việc xuất hiện 1 cây nến xanh vào ngày hôm qua thì thời điểm này đã có thể bắt đầu BUY OIL

BUY OIL (WTI) 47
Target : 53

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.