Fondex

Đã đến lúc BUY OIL (WTI)

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Giá dầu liên tục trượt dài trong những ngày qua. Nhưng với việc xuất hiện 1 cây nến xanh vào ngày hôm qua thì thời điểm này đã có thể bắt đầu BUY OIL

BUY OIL (WTI) 47
Target : 53

Bình luận