binmnt

FX - Dầu, dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ!

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng ta mua dầu tại vùng giá 22 20.
H4 bật lên tại vùng hỗ trợ 22 có thể sẽ tạo một cơn sóng đẩy cực mạnh lên vùng giá 34 và có thể cao hơn.
SL tại 18.5
Chúc các bạn giao dịch thành công!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.