bobbiboy8x

XAG buy với lệnh khá rủi ro

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
xu hướng giảm áp lực nhưng không thực sự dứt khoát

Tác giả đề xuất 1 lệnh buy như hình

Dừng lỗ ở dưới và chốt lời ở trên

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.