tradafx

Chờ đợi xác nhận giảm giá sau khi phá vỡ Key Level của XAG

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Khung thời gian 2 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm giá.
Sóng hồi tăng giá vừa chạm đường xu hướng giảm thì bật lại theo xu hướng, hình thành mô hình đảo chiều hai đỉnh cùng với tín hiệu phân kỳ.
Chờ đợi giá phá vỡ Key level và xác nhận xu hướng giảm thì có thể vào lệnh với các tín hiệu Price Action để tối ưu giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ tại 24.5000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.