OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc đang trong giai đoạn ranging để lấy đà cho xu hướng tăng. Canh mua với mục tiêu như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.