SonPriceAction

XAGUSD - buy stop

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
PTKT:
- Mô hình tamg giác tăng/ascending trangle trên khung thời gian h1/h4
- Inside bar tiếp diễn khung tg d1
- Giá vừa false break từ vùng 22.xx lên, động lượng tăng vẫn còn đang mạnh
PTCB:
- Dollar tiếp tục yếu đi
==> buy XAGUSD khi giá đóng cửa trên 24.3, SL như trên hình, TP all hoặc 1/2 tại 1 R
Happy and safe trading