Sanforex-com

Chờ Bạc pullback và sell

Giá xuống
FOREXCOM:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Sau khi thoái khỏi mô hình lá cờ giảm, giá Bạc đã mất hơn 8% giá trị từ ngày 22/3 đến nay. Mức giá thấp nhất ghi nhận trong hôm nay ở mức 23.78, đồng thời nến h4 đang cho thấy tín hiệu phục hồi sau khi chạm đáy. Thời gian tới, giá có thể hồi phục lên các vùng 24.6 và 25.00, cao hơn 1 chút là 25.22 và khả năng cao sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Vậy nên, các nhà đầu tư có thể canh sell giá Bạc trong thời gian tới, với mục tiêu là về lại đáy 23.78 và sâu hơn là 23.54, như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.