DatTong

Dự đoán xu hướng Bạc tuần tới: Breakout mô hình?!

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Dự đoán xu hướng Bạc tuần tới: Breakout mô hình?!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: