hoasmall6666

XAU/AUD Giá Xuông

Giá xuống
FOREXCOM:XAUAUD   Gold / Australian Dollar
Giá xuống ! Vào lệnh Short chốt lời gần mức giá kỳ vọng sẽ xuống test là Close lệnh SHORT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.