PhamVanHocTrader

GOLD GIẢM ĐIỀU CHỈNH RỒI TĂNG MẠNH LÊN 183X

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
cHIẾN lược hiện tại

BUY GOLD 1783-85
SL 1778
TP 1795
TP 1805
TP 1815

Buy 1758-60
sl 1854
TP 1777
tp 1787

Chúc cả nhà giao dịch thắng lợi lớn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.