FAST-TRADING

CHỜ CƠ HỘI TẠI SÓNG 4 CỦA SÓNG PHỤC HỒI

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, GOLD sau khi đạt mức đỉnh sóng 5 tại 1947 thì đã bị bán mạnh trở lại trong đêm, đặc biệt giá giảm mạnh hơn như dự kiến ban đầu, chúng ta chỉ giả định giá sẽ giảm về mức 1921 - 1924 nhưng GOLD đã bị bán mạnh hơn và thủng vùng này. Mặc dù sáng nay có sự phục hồi nhẹ trở lại nhưng xác suất khả năng bị bán vẫn sẽ còn trong tương lai.

Nếu chúng ta xem cấu trúc sóng phục hồi từ vùng 1915 thì GOLD đã hoàn thành được 3 sóng và sóng 3 là sóng mở rộng, khả năng trong hôm nay, GOLD có thể sẽ xuất hiện đợt giảm nhẹ về quanh vùng đáy sóng IV trong sóng 3 lần nữa và sau đó sẽ tiếp tục tăng đến vùng cung 1929 - 1931.

Anh em có thể xem xét nhịp phục hồi này và ăn đoạn sóng 4 với mục tiêu tại 1930. Lưu ý nếu như giá gãy phần đáy sóng IV trong sóng 3 thì xu hướng giảm sẽ được hình thành trở lại!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.