Trongvinh-FA25

XAU/USD - Update Elliott Wave - Sell On Rally

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhịp giảm giá đầu tuần cho thấy lực tăng giá từ vùng 173x-180x tuần trước chỉ là một nhịp tiếp diễn đà tăng giá tích cực trước đó và theo tin tức dồn dập tích cực cho Vàng tuần trước. Nhịp tăng giá này đã suy yếu khi ngay lập tức giá giảm trở lại vùng 176x đầu tuần.

Nhịp hồi phục của giá từ 176x-1790 không cho thấy sự tự tin của phe mua và đây là sóng hiệu chỉnh nhỏ abc, sau sóng hiệu chỉnh này XAU tiếp tục giảm trước thềm FOMC tuần tới

Chiến lược ngắn hạn: Tiếp tục short với mục tiêu giá 1730-1720-1710

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.