FAST-TRADING

GOLD TIẾP TỤC GIỮ LỆNH SELL ĐẾN VÙNG MỤC TIÊU

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp nối cho bài nhận định trước đó, sau khi thị trường tạo mẫu vai đầu vai ngắn hạn đã có đợt retest lại quanh vùng 1936 ngay trong đêm thứ 6 và tiếp tục đợt sóng giảm, xu hướng hiện tại chúng ta đang nhìn thấy có khả năng sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra trong hôm nay.

Nếu xét theo mẫu sóng con (I-II-III-IV-V) bắt đầu tư đỉnh mô hình thì giá đã chạy được đến sóng III và đang tích luỹ đỉnh sóng IV quanh khu vực 1929 - 1931 và khả năng sẽ tiếp tục rơi về ùng 1910 - 1900 trong hôm nay.

Lúc này, ta có thể bắt đầu dời điểm stoploss ban đầu về vùng Entry để đảm bảo hoà vốn nếu thị trường có đảo chiều bất ngờ và giữ nguyên mức chốt lời quanh vùng target.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.