dinhchien

XAUUSD - tát nước theo đà giảm của USDOLLAR

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Luôn stop loss.
- Key giao dịch: 50% cho tất cả những cơ sở lấy từ quá khứ.
- USDollar kỳ vọng giảm tới đáy cũ nên hy vọng XAUUSD sẽ được ngược lại theo 3 mục tiêu Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.