Như dự kiến, cuối cùng vàng dã vào cuộc điều chỉnh ngắn hạn. Hôm qua mức 1890 đã thủng nhưng giá chưa định được dưới, nếu trước phiên US giá không xuống được dưới 1890 thì khả năng bên bán lại yếu.
Kịch bản 1870 vẫn còn khả dụng, tuy nhiên tình hình chính trị càng ngày càng nó, vì vậy vàng vẫn có khả năng tăng tiếp, trong trường hợp vượt 1908.
Bình luận: Kỳ vọng của tôi hôm qua là vàng sẽ đi 1 đường dài xuống 1873 rồi đi lên, nhưng trong 2 ngày các lệnh buy đã được chốt trên 1900 và bây giờ trên cặp XAUUSD có khẩ năng đang tích luỹ USD. Như vậy, sau tích luỹ USD, vàng có thể xuống sâu hơn 1870. Khả năng 1850
Bình luận: Vàng đến vùng bán, Chốt lệnh mua và vào lệnh bán, lên thêm chút tôi bán tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.