MTCinvest

Kịch bản vàng 10/11/2022:

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đầu tiên chúc mừng AE hôm qua Sell quanh 1721 đã ăn trọn gần 20 giá vàng nhé !!

Sau khi chạm Trendline vùng 1721 giá có điều chỉnh về quanh vùng Trendline khung H1 1702 và không phá vùng 1700.

Nếu giá không phá vùng hỗ trợ quan trọng 1702/1705 khả năng cao giá sẽ bật tăng trở lại về về quanh vùng 1714 vùng cản và cũng là vùng Fibonacci 61.8.

Theo hệ thống sóng Elliot thì khả năng cao giá đang trong Triagle khả năng cao đỉnh D được hình thành tại đây và quay về điểm E sao cho ACE thẳng hàng.Và bật tăng trở lại.

Kịch bản vàng:

TH1:
_Buy quanh 1707 SL 1705 nếu giá quay lại test 1707 TP 1714
_Sell quanh 1714 SL 1717 TP 1700/1695/ 1690

Nếu giá không phá 1695 sẽ Buy quanh 1694/1693 SL 1690 TP 1707/1721/1730.
_Sell quanh 1730 SL 1733 TP 1717/1700

TH2
Nếu giá phá qua vùng 1695 và đóng dưới 1695 thì chờ Buy quanh 1680/1682 SL 1678 TP 1700 / 1711

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.
Nay có tin CPI mọi người nên cẩn thận củi lửa.

Goodluck !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.