Sanforex-com

Giá vàng tích lũy trong mô hình lá cờ tăng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại, giá vàng vẫn đang đi trong mô hình lá cờ tăng, và đang đi dần đến đỉnh mô hình lá cờ. Hãy chờ đợi giá breakout ra khỏi mô hình này.
Theo nhận định, giá sẽ breakout lên và tăng tiếp tục, mục tiêu trung hạn hướng lên kháng cự 195x !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.