Trading_hub_vn

XAU/USD - Chờ sóng điều chỉnh và xác nhận xu hướng giảm Mn

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
39 lượt xem
2
- Xu hướng giảm theo Mn
- Chờ sóng điều chỉnh lên theo tuần/ngày để tìm sự xác nhận giá tại các vùng kháng cự để xác nhận và tìm điểm vào lệnh tối ưu bằng các dấu hiệu.
Theo dõi ý tưởng trước liên quan bên dưới.