PhamVanHocTrader

GOLD BIÊN ĐỘ SW 178X -181X

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ý tưởng giao dịch trước: Buy Vàng kết quả ăn mạnh
Xu hướng H1: #vàng tăng lên vùng kháng cự quanh 1810-12
Ý tưởng giao dịch hôm nay: Mua #vàng
Phân tích:
D1: Sau ngày giao dịch hôm qua, #vàng hình thành một thanh pinbar tăng giá với bóng dưới dài và vị trí đóng cửa gần đỉnh. Thanh nến giảm lớn trước đó cũng đóng cửa 1/2 và có bóng dưới. Như vậy 02 thanh giá liên tiếp có bóng dưới đã được tạo ra gần đây, điều này cho thấy có áp lực mua ở cùng một vùng giá bên dưới. #vàng đang đi ngang ở D1
H1: #vàng bật lên từ vùng biên dưới của mô hình Tam giác dốc xuống - Descending Triangle . Hiện #vàng đã xuyên lên trên vùng đường cổ - neckline - của mô hình Hai đáy - Double Bottom - và đi lên. Đường xu hướng giảm - bearish trendline - kẻ chéo từ trên xuống cũng đang có dấu hiệu bị phá vỡ. Các yếu tố kỹ thuật này thiên về tăng giá trong ngắn hạn cho #vàng.

Chiến lược hiện tại

BUY 1782-85 SL 1777
TP 1795
TP 1805
TP 1710

SELL QUANH 1810-12
SL 1818
TP 1800
TP 1790

SELL CHÍNH ÁP DỤNG CẢ TUẦN

SELL 1830-33 SL 1836
TP 1823
TP 1815
TP 1800

CHÚC CẢ NHÀ NGÀY MỚI GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.