dinhchien

XAUUSD - tăng tiếp tới Shark Pattern 113

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Luôn Stop loss.
- Key: 50% cho tất cả phán đoán.
* Đợt tăng vừa rồi đạt Shark 88.6 và giảm. Theo mình với lực tăng trên đủ để Gold tiếp tục kiểm tra lại fibo 88.6 và có thể đến fibo 113.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.