NewWorldGroupVN

giao dịch live giá vàng tối ngày 4.2.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
có tín hiệu sell từ 20h20 trở đi phiên điều chỉnh này khoảng 10-15 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.