DuyVinh_Trading

GOLD tìm về vùng hỗ trợ 179x - Mục tiêu tiếp theo

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đã tăng trở lại sau khi kiểm tra phần dưới của mô hình biểu đồ Kênh tăng được hình thành trên thang điểm bốn giờ. Phần trên của mẫu biểu đồ nói trên được vẽ từ mức cao nhất vào ngày 15 tháng 11 là khoảng $1786,55 trong khi phần dưới được đặt từ mức thấp ngày 29 tháng 11 khoảng $1740,00. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 kỳ ở khoảng $1.791,00 đã đóng vai trò hỗ trợ chính cho giá Vàng.

Khuyến nghị giao dịch vàng ( XAUUSD ) :

CANH BUY TẠI VÙNG GIÁ : 1785 - 1790

Stop Loss : 1780

Take Profit 1 : 1795
Take Profit 2 : 1800
Take Profit 3 : 1810

CANH BUY TẠI VÙNG GIÁ : 1775 - 1780

Stop Loss : 1768

Take Profit 1 : 1785
Take Profit 2 : 1790
Take Profit 3 : 1798

CANH SELL TẠI VÙNG GIÁ : 1805 - 1810

Stop Loss : 1815

Take Profit 1 : 1800
Take Profit 2 : 1796
Take Profit 3 : 1791

Lưu ý : :Luôn luôn cài đặt TP và SL để đảm bảo an toàn trong giao dịch !

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/rqbwqn424

Ý tưởng liên quan