URIFX

XAUUSD #Consider mua.

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Level AB=CD, mình sẽ canh buy. Chờ PA.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.