URIFX

GOLD => Đẹp nhất là 1 wave xuống nữa mình sẽ mua

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mua vào sẽ rất nguy. Chờ thêm 1 wave nữa là đẹp.

Ý tưởng liên quan