URIFX

GOLD => Đẹp nhất là 1 wave xuống nữa mình sẽ mua

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mua vào sẽ rất nguy. Chờ thêm 1 wave nữa là đẹp.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.