EricGoldHunter

Vàng phải hồi về 192x trước để phá đỉnh 207x

Giá xuống
EricGoldHunter Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng phải hồi về 192x trước để phá đỉnh 207x
Vàng phải hồi về 192x trước để phá đỉnh 207x
Vàng phải hồi về 192x trước để phá đỉnh 207x
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.