EricGoldHunter

Tôi muốn có một kịch bản Gold kịch tính hơn

Giá xuống
BLACKBULL:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi muốn có một kịch bản Gold kịch tính hơn, chết chóc nhiều hơn
- Gần đây nhất 26/4 mình đã sell khi thấy retest trần mây, rút râu phản ứng khá tốt. Plan này mình sẽ giữ và cài sl ở râu 2009 tp 1940-30.
- Qua đó hình thành cây kháng cự ngang H4 với biên độ khá cao 35-40 giá, đã hơn 3 lần quay lại test nhưng ko break xuống thành công.
- Thứ 2 đầu tuần tôi sẽ canh buy 1 lệnh volum nhỏ với kì vọng phá tất cả các đỉnh 2014-11-12-09 // cài tp ở 2016-19.
- Và cài limit sell ở 2 điểm đó, đánh về 1940-30 đến cuối tuần lãi suất, nonfarm thì Mua lên dài hạn đến 2025.
- Kịch bản này sẽ hiếm khi xảy ra khi trong tiền lệ Gold chưa có bull trap xuyên trần mây H4, và khi xảy ra thì lúc giá xuống theo mũi tên Vàng sẽ quét phe Buy nhiều nhiều. ))
Good luck wth ur investmentt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.