Trongvinh-FA25

XAU/USD - TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi kiểm tra vùng kháng cự 1,86x ngày hôm qua, XAU có thiên hường tiếp diễn nhịp điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 1,825$-1,835$.

Cấu trúc sóng Elliott: XAU đan tiếp diễn nhịp sóng diều chỉnh b dạng Double zigzag abc với mục tiêu sóng (c) nhỏ = sóng (a) nhỏ tương ứng mục tiêu 1,831$, đây cũng là vùng fibonacci thoái lui 0.618 của sóng a nhỏ (b thoái lui về mức fibonacci thoái lui 0.618 của a).

Kết luận:
Intraday: chúng ta có thể kích hoạt một chiến lược Short linh hoạt theo sóng c nhỏ

Entry: $1,859 - $1,862
Stoploss: $1,867
Target dự kiến: $1,840
Lưu ý: Chiến lược Intraday luôn tiềm ẩn rủi ro cao và khiến tài khoản của bạn sụt giảm nhanh chóng nên cân nhắc theo khả năng quản trị rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.

Swing trading: Chiến lược Swing của chúng ta tận dụng nhịp hồi phục của XAU, chúng ta chờ cơ cho một vị thế tốt tại vùng cầu 1,82x-1,83x với mục tiêu 1,90x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.