FAST-TRADING

GOLD XUẤT HIỆN MẪU SÓNG CHÉO KẾT THÚC

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, Gold đã có đợt giảm mạnh sau khi hoàn thành đợt tăng hồi phục liên tục ở giai đoạn trước đó. Tín hiệu giảm này của Gold hiện tại đang có dấu hiệu sẽ tạm kết thúc trong đêm nay khi mô hình sóng chéo đang được hình thành tại vùng hỗ trợ 182x.

Nếu đánh nhãn sóng ta sẽ thấy đợt giảm giá từ đêm qua đã chạy gần như đủ 5 sóng và con sóng 5 hiện tại đang có dạng là mẫu sóng chéo kết thúc với sự đảo chiều mạnh trong đêm nay.

Chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh vùng 1820 - 1821 với mức mục tiêu dự kiến là 1827 - 1828. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1815.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.