BestSC

Vị Trí Quan Trọng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Hỗ trợ mạnh tại 1868 - 1865 với việc chúng ta có thêm một hỗ trợ gần ở phía sau và nó rất quan trọng, xu hướng (3) tại điểm giá 1856. Vì vậy tỉ lệ R:R sẽ khá cao khi chỉ 1848 bị hỏng chúng ta mới bán.

- Miễn là luôn hoạt động ở trên 1865 thì giai đoạn tăng giá (5) sẽ không kết thúc.

- Giá chỉ giảm khi 1848 bị hỏng.

Đây là một xuất bản mà tôi sẽ nhắc lại một số vị trí quan trọng, phương án nằm tại những xuất bản trước.
Good luck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích nhé :)

CSG không phải một kênh tư vấn tín hiệu, khuyến nghị đầu tư - giao dịch hay huy động vốn trái phép.

FB: https://www.facebook.com/lemanhhungcsg/
Website: https://chuyensaugold.com
Group: http://www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.