BestSC

Giai Đoạn Tăng Giá Tiếp Theo

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Với việc kết thúc phía trên vị trí xác nhận tại 1878 chúng ta đã rõ ràng hơn rằng giai đoạn (4) Elliot đã hoàn thành tốt, tôi đã lưu ý điều này bên trong những xuất bản từ các điểm giá quan trọng xuất phát từ xu hướng (1)

- Giá trị chỉ có thể điều chỉnh rõ ràng khi sóng (5) hoàn thành và chúng ta có thêm những cơ hội mua hàng.

- Hỗ trợ chính: 1875 - 1865 - 1856 - 1848, xu hướng (3), xu hướng (1)

- Mục tiêu: 1925

- Những vị trí mua hàng tốt được đánh dấu bằng những đường kẻ màu xanh lá, và những vị trí áp lực được đánh dấu bằng những đường kẻ đỏ.

Good luck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích, tôi sẽ nhắc lại một số xuất bản cho thấy Elliot đang di chuyển hiệu quả :)

Elliot Tổng Quan

Điểm Kết Thúc Điều Chỉnh

CSG không phải một kênh tư vấn tín hiệu, khuyến nghị đầu tư - giao dịch hay huy động vốn trái phép.

FB: https://www.facebook.com/lemanhhungcsg/
Website: https://chuyensaugold.com
Group: http://www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.