kendytran

VÀNG Kịch bản Bullish tháng 01/2022

Giá lên
kendytran Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tiếp diễn xu hướng tăng sau khi từ chối các vùng giá tài 1740 và 1790
Giao dịch đang hoạt động:
Vàng đã chạm mốc 1813 trong ngày
Giao dịch đang hoạt động:
Vàng tiếp tục chạm móc 1830 và tiến hành điều chỉnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vàng chạm mốc 1854

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.