FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Macd phân kỳ, giá chạm kênh tăng bật lên, đang test lại kênh tăng 1 lần nữa, nếu không thành giá có thể phá vỡ kênh giảm của 1h và đi lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.