PhamVanHocTrader

THỊ TRƯỜNG GOLD SANG TUẦN GIẢM MẠNH

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại GOLD đang xu hướng giảm điểm khá là mạnh , theo quan điểm cá nhân của mình thì gold còn 1 đợt giảm nữa quanh ngưỡng 1700$ vì vậy xu hướng chính vẫn là canh sell xuống

Chiên lược hiện tại
SELL 1775-80
SL 1788
TP 1750

Buy quanh 1716-20
SL 1710
TP 1750
TP 1780
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.