ThomasLe1994

Phân tích Vàng ngày 7 đến 11 tháng 6 năm 2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn vào xu hướng hiện tại thì Vàng vẫn cho chúng ta xu hướng tăng rất mạnh mẽ. Hôm ngày thứ 5 vừa rồi giá giảm khá sâu. Giá giảm về trong vùng 50 đến 61.8 của Fibonanci và bật tăng lên lại cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được đây là 1 đợt hồi của giá. Nếu mọi người mở ở khung Weeky sẽ thấy 1 cây nến rút chân lên rất mạnh. Và 1 điều quan trọng là chúng ta đang ở trong xu hướng tăng thì không dại gì mà lại đi đánh ngược hướng cả. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là 1955
Good Luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.