FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng giữ nguyên quan điểm bán xuống ở những tuần trc .
thứ 6 tuần trc giá phá đc tam giác ở h4 nay chờ hồi lại quanh 87 or có thế sell stop dưới nến thứ 6....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.