NguyenDu

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPAUD 12% | 3 CADJPY 12% | 3 GBPNZD 8% | 2 EURJPY 8% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
Người dùng không có người theo dõi nào
3598
85
4094
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33638
0
72
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1808
112
2717
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
98453
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
694
117
843
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
123225
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43128
543
1788
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3521
19
4979
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14899
1731
9740
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư