URIFX

XAUUSD: Có thể rớt giá thêm 1 sóng nữa

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại chúng ta có thể thấy rõ giá correct. Trong khi đó, USD đang trong giai đoạn chuyển hướng bull. Tuy chưa rõ ràng lắm nhưng USD sẽ test khu vực này nhiều lần. Do đó, trade trong vùng giá này có khả năng win cao.

Plan: sell ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.