puzzledEagle17863

Lệnh chờ đầu tuần 19-23/6

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4, H1 đi ngang
M15 đã phá vỡ trend tăng
Chờ test lại trend tăng+ key giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.