NgocHaiPearlie

Dưới góc nhìn liên thị trường giá Vàng sẽ tiếp tục tăng

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
USD giảm mạnh, trong khi đó lợi suất trái phiếu có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng vẫn trong trend giảm.
Vàng hiện tại đã vượt qua ngưỡng kháng cự 1820 và trên đồ thị chúng ta thấy rằng giá đã phá trend Daily và hướng đến mẫu hình tiếp diễn.
Mục tiêu dài hạn sẽ hướng đến đỉnh cũ 1955$/oz

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.